Välkommen till Personlig Assistans

Personlig Assistans med Ditt Bästa i Fokus

Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta LSS kom 1994, för att genom bland annat personlig assistans ge människor med svåra funktionsnedsättningar en laglig och individuell rättighet till ett självständigt liv grundat på självbestämmande, valfrihet och integritet.

För Dig som väljer Din Personliga Assistans som Din assistanssamordnare tar vi ett helhetsansvar. Det vill säga rekrytering, schemaläggning, arbetsledning, administration, utbildning och sist men inte minst Närheten till Er, Dig och Dina assistenter! Vi har som mål att finnas i ett nära geografiskt område just för att vi tror att närheten är väldigt viktig!

Sist men inte minst det KOSTAR INGET att BYTA och ANLITA Din Personliga Assistans!

Vi har kollektivavtal med Vårdföretagarna Almega Bransch G Personlig Assistans och det har vi haft sedan vi startade 1 december 2010.

 

flowers